Vloot schepen van de Middelburgsche Commercie Compagnie

Vloot van de Middelburgsche Commercie Compagnie, een van de grootste slavenhandel-organisaties van Nederland

Niemand weet precies hoeveel slaven er over de oceaan zijn gebracht. Er waren ook smokkelschepen die aan slavenhandel deden en daarvan zijn geen gegevens bewaard gebleven.

De meeste schattingen komen op 10 tot 21 miljoen mensen die van Afrika naar (Noord- en Zuid-) Amerika zijn gebracht.

Ongeveer 500.000 daarvan zijn door Nederlandse schepen vervoerd. Het Nederlandse aandeel in de internationale slavenhandel bedraagt dus ongeveer vijf procent. De belangrijkste handelaren waren de West-Indische Compagnie en de Middelburgsche Commercie Compagnie.

Portugal is met afstand de grootste slavenhandelaar. De Portugezen brachten ongeveer 46 procent van alle Afrikaanse slaven naar de overkant.

Tweede op deze akelige ranglijst zijn de Engelsen. Zij namen 26 procent van de slavenhandel voor hun rekening. Frankrijk is derde, met 13 procent.

Daarna komen Denemarken met 8 procent en Nederland met 5 procent.