Halve Maan, WIC-schip. Klik hier om dit venster te sluiten

StarDe Halve Maen, een nagebouwd WIC-schip

West-Indische Compagnie

De West-Indische Compagnie (WIC) werd opgericht in 1621. Zij had het alleenrecht voor de handel met alle landen in Afrika en in Amerika, dus ook BraziliŽ en later Suriname en de Antillen.

In die landen mocht de WIC ook gebieden in bezit nemen (kopen of veroveren). Op zee mocht de WIC aan kaapvaart doen (piraterij).

De WIC handelde vooral in goud, ivoor, suiker en natuurlijk ook slaven.

In Slavenhaler lees je dat de schipper van de Roode Cameel niets te maken wilde hebben met de WIC. Hij was een smokkelaar. De WIC had veel last van die smokkelschepen, die ook wel lorrendraaiers werden genoemd.

In 1674 werd de compagnie ontbonden, door geldgebrek. Onmiddellijk richtte men een nieuwe WIC op, die in 1792 ophield te bestaan.